ΕΛΛΑΔΑ

Μακαριστός Χριστόδουλος: Τι έλεγε για την εκκλησιαστική περιουσία

Μακαριστός Χριστόδουλος: Τι έλεγε για την εκκλησιαστική περιουσία

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος σε ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 07 Οκτωβρίου 2002 έλεγε τα παρακάτω για την εκκλησιαστική περιουσία...

Διαβάστε ένα απόσπασμα που αναδημοσιεύουμε από το «Αγιορείτικο βήμα»:

Ο Μακαριότατος είχε πει «ότι αποτελεί συστηματικό μέλημα η ανάπτυξη και αξιοποίηση της εναπομείνασας εκκλησιαστικής περιουσίας -που επί δεκαετίες λυμαίνονται «αετονύχηδες» και για την οποία έχουν κατασκευαστεί δόλια διάφοροι μύθοι»

«Η Εκκλησία κινείται με σύνεση, αποφασιστικότητα, σχεδιασμό και διαφάνεια, το δε σύστημα διαχείρισης των περιουσιακών Της στοιχείων παρουσιάζει μία άκρως θετική και επαινετή εικόνα.

Ο Μακαριότατος είχε αναφερθεί στη σύσταση δύο Α.Ε., μίας για τη διαχείριση και απορρόφηση των κονδυλίων του Γ΄ Κ.Π.Σ. και μίας για την ανέγερση και αξιοποίηση χώρων στάθμευσης σε διάφορες πόλεις, αλλά και της Ανώτατης Εξελεγκτικής Επιτροπής, που ελέγχει τη νομιμότητα συμβάσεων για έργα αξίας άνω των 100.000.000 δρχ. και της οποίας τον, καταρτισθέντα υπό της Ε.Κ.Υ.Ο. και εγκριθέντα από την Δ.Ι.Σ., Κανονισμό λειτουργίας πρόκειται να εξετάσει η Ι.Σ.Ι.

Περαιτέρω, είχε επισημάνει την ανοδική πορεία που παρουσιάζουν την τελευταία πενταετία, χωρίς ουδεμία εκποίηση, τα διαθέσιμα της Εκκλησίας, αλλά και την αυτή πορεία που παρουσιάζουν τα έσοδά Της.

Ρoή Ειδήσεων