ΕΛΛΑΔΑ

Σε τροχιά υλοποίησης η ενοποίηση των Ταμείων

Σε τροχιά υλοποίησης η ενοποίηση των Ταμείων

Ανησυχία για νέες μειώσεις συντάξεων δημιουργούν στις συνδικαλιστικές ενώσεις οι νέες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό που δρομολογεί η κυβέρνηση.

Η οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων ασφάλισης των υφιστάμενων Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, που προωθείται από την κυβέρνηση, αν και απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση οικονομιών κλίμακας, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση στο ύψος των συντάξεων.

Ωστόσο το Υπουργείο Εργασίας επιμένει, ότι οι διαδικασίες αυτές δε θα επηρεάσουν τους συνταξιούχους.

Χθες, πάντως, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού Έργου για την οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων ασφάλισης των υφιστάμενων ταμείων κύριας ασφάλισης, στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στη συνάντηση αυτή, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ι. Βρούτσης έθεσε τους βασικούς άξονες κατεύθυνσης και το χρονοδιάγραμμα που θα απαιτηθεί για την ενοποίηση των τομέων ασφάλισης.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε τα εξής:

■Το έργο της ενοποίησης θα γίνει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κατανομή δουλειάς. Το οργανωτικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει κατ αρχήν την Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού, υπό την προεδρία του υπουργού Εργασίας και τη συμμετοχή των διοικητών & προέδρων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και έγκριτων εμπειρογνωμόνων.

■Η Επιτροπή Συντονισμού θα συνεπικουρείται από επιτροπή νομικής στήριξης και Επιστημονική Γραμματεία, θα εποπτεύει και θα συντονίζει την εργασία έξι τεχνικών κλιμακίων, ένα ανά Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.

■Θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, παρουσιάζοντας κάθε φορά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, ώστε με ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος έτους τα τελικά παραδοτέα να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο νομοθέτημα.