ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών προς τον Πρωθυπουργό

Ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών προς τον Πρωθυπουργό

Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Αντώνη Σαμαρά η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητά άμεση παρέμβαση για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας ουσιαστικά αναπτυξιακής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα μας και τη μη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ.

Διαβάστε την επιστολή:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες διατηρούν ένα ισχυρό, δημόσιο σύστημα Έρευνας.

Η μετατροπή όλων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ σε οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου και η περαιτέρω «ομοσπονδιοποίησή» τους, σε συνδυασμό με τον συνεχώς μειούμενο προϋπολογισμό τους τα τελευταία χρόνια, τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις και την αυξανόμενη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνιστούν επιζήμια για τη χώρα μας απόσυρση του κράτους από την επένδυση σε Έρευνα και Καινοτομία.

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να χαραχθεί και να υλοποιηθεί μια ουσιαστικά αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης για την Έρευνα και την Καινοτομία, και να μη διαλυθεί με συνοπτικές διαδικασίες το ερευνητικό σύστημα της ΓΓΕΤ. Ένα σύστημα που όχι μόνο αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς του δημοσίου που αξιολογείται συστηματικά και θετικά από διεθνείς επιτροπές κατά την τελευταία εικοσαετία, που όχι μόνο συνιστά μια από τις λίγες εστίες διεθνούς αριστείας που διαθέτει η χώρα, αλλά επιπλέον προσελκύει και κεφάλαια τριπλάσια του «κόστους» του και προσφέρει εργασία σε 2.000 περίπου νέους κυρίως επιστήμονες που απασχολούνται στα ερευνητικά προγράμματα.

Με τιμή και εκτίμηση,

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος, Μαρία Θ. Στουμπούδη

Η Γ. Γραμματέας, Μαρία A. Κωνσταντοπούλου