ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή από πειθαρχικές ποινές για τους ένστολους

Απαλλαγή από πειθαρχικές ποινές για τους ένστολους

Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, απαλλάσσει όλους τους τιμωρημένους με πειθαρχικές ποινές.

Από τις ποινές απαλλάσσονται: αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και οπλίτες Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς επίσης και οι σπουδαστές των Σχολών αυτών.

Η απαλλαγή θα ισχύσει από 26 Οκτωβρίου για όλες τις μέχρι τότε επιβληθείσες ποινές.