ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί θα κλείσει η αμερικανική πρεσβεία στις 9 Οκτωβρίου

Γιατί θα κλείσει η αμερικανική πρεσβεία στις 9 Οκτωβρίου

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα στις 9 Οκτωβρίου τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα λόγω της αμερικανικής εθνικής εορτής της Ημέρας του Κολόμβου.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η αμερικαvική πρεσβεία, αλλά και το προξενικό τμήμα στηv Αθήvα, το γενικό πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας του Κολόμβου, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ημέρα του Κολόμβου γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου και είναι αφιερωμένη στην άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική, στις 12 Οκτωβρίου του 1492.