ΚΟΣΜΟΣ

Από την 1η Ιουλίου η αλβανική υπηκοότητα σε Αλβανούς του Κοσσόβου

Από την 1η Ιουλίου η αλβανική υπηκοότητα σε Αλβανούς του Κοσσόβου

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πλήρως να περατώσει την πρωτοβουλία για την παροχή αλβανικής υπηκοότητας σε Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου και σε αλλοδαπούς.

Μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα για την ιθαγένεια, μία ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει εργασίες για το σχέδιο υλοποίησης.

Από την 1η Ιουλίου 2013, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αλβανική υπηκοότητα.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση – γράφει το αλβανικό δημοσίευμα- είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αλλάξει τους κανόνες που διέπουν για τη χορήγηση ιθαγένειας και να περατώσει ένα σχέδιο, αποφεύγοντας κάθε νομικό εμπόδιο που υπήρχε στη χορήγηση υπηκοότητας.

Σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει τη χορήγηση της ιθαγένειας στους πολίτες αλβανικής καταγωγής, μόνον εφ’ όσον έχουν ζήσει στην Αλβανία, όχι λιγότερο από τρία χρόνια, καθώς και οι καταγόμενοι, όχι λιγότερο από 5 χρόνια. Το νέο σχέδιο αφαιρεί αυτήν την απαίτηση.

Το σχέδιο προβλέπει τρεις κατηγορίες για τη λήψη ιδιότητας του πολίτη, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, όπως διαβάζουμε στο Βαλκανικό Περισκόπιο.