Μείωση μισθών και στην κραταιά Γερμανία

Μείωση μισθών και στην κραταιά Γερμανία

Μειώσεις μισθών δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα και στις άλλες προβληματικές χώρες της Ευρωζώνης αλλά και στην πανίσχυρη Γερμανία , η οποία εφαρμόζει στρατηγικές λιτότητας εδώ και μια δεκαετία.

Ενδεικτική είναι η έρευνα του έγκυρου ινστιτούτου DIW.

Οι γερμανικοί μισθοί μειώθηκαν από το 2000 έως το τέλος του 2010 έτους κατά ένα ποσοστό 4% --ή, μεσοσταθμικά, κατά 100 ευρώ-- επειδή στο ίδιο χρονικό διάστημα (κυρίως την πρώτη 5ετία) η μείωση του ωραρίου από πολλούς εργοδότες γενικεύτηκε.

Μετά την αυξανόμενη προσφορά ελαστικής εργασίας με τη μορφή του μειωμένου ωραρίου, το ωρομίσθιο των εργαζόμενων αυτής της κατηγορίας ορίστηκε τα τελευταία έτη στη Γερμανία στα 7,79 ευρώ για το δυτικό τομέα της χώρας και στα 6,86 ευρώ για τον ανατολικό τομέα.

Αυτά τα ωρομίσθια δεν ισχύουν, πάντως, ούτε στην εστίαση, ούτε στο λιανικό εμπόριο, όπου κυμαίνονται περί τα πέντε ευρώ.

Το DIW στην ίδια μελέτη του επισήμανε ακόμα ότι "από το 2000 έως το 2010 τα υψηλά εισοδήματα, στη Γερμανία, παρέμειναν αμετάβλητα", διευρύνοντας κατ' ακολουθία τις εισοδηματικές ανισότητες.

Επίσης το ίδιο ινστιτούτο επισήμανε ότι σε ορισμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας η μείωση των μισθών άγγιξε το 20% την ανωτέρω δεκαετία.

Στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων ανά γεωγραφική περιοχή και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή δεν είναι νομοθετικά προσδιορισμένος.