Συντάξεις και εφάπαξ στην Κύπρο με φόρμα της Τρόικας

Συντάξεις και εφάπαξ στην Κύπρο με φόρμα της Τρόικας

Το όλο σκηνικό γύρω από τον υπολογισμό των συντάξεων και των εφάπαξ στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα στη μετά Μνημονίου εποχή ξεκαθάρισε χθες και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί εκ νέου επικοινωνία με τους εκπροσώπους της Τρόικας.

Αφού, όπως αποδείχθηκε στο τέλος, δεν υπήρξε καμιά διπλή ή διφορούμενη ή αντιφατική ερμηνεία παρά μόνο παρανόηση από τον Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη, ο οποίος όμως δεν είχε ενώπιόν του όλα τα δεδομένα όταν ελάμβανε τη γνωστή τοποθέτηση προχθές στη Βουλή. Έτσι αυτό που θα ισχύσει είναι τα… κελεύσματα της Τρόικας, τα οποία ωστόσο δεν επιδέχονται καμιά παρερμηνεία, αφού είναι απολύτως σαφή.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε στον «Φιλελεύθερο» καλά ενημερωμένη συνδικαλιστική πηγή, όλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ενός υπαλλήλου, όπως επίσης και το εφάπαξ ποσό που του αναλογεί, μέχρι την 1/1/2013 θα υπολογίζονται με βάση το υφιστάμενο σύστημα.

Για όλο το υπόλοιπο διάστημα υπηρεσίας, από το 2013 και εντεύθεν δηλαδή, θα ισχύσει η φόρμουλα της Τρόικας, με υπολογισμό όμως του μέσου όρου μισθών στο σύνολο της υπηρεσίας του υπαλλήλου που θα αφυπηρετεί από την έναρξη της καριέρας του και όχι με βάση τον μέσο ορό των μισθών από 1/1/2013 μέχρι και την αφυπηρέτηση, όπως, εσφαλμένα αποδεικνύεται, υποστήριζε προχθές ο κ. Κληρίδης.

Έτσι, στην ουσία συντάξεις και εφάπαξ ποσά θα αποτελούν άθροισμα δυο διαφορετικών υπολογισμών, ενός για την περίοδο προ του 2013 και ενός για την περίοδο μετά το 2013.

Όπως απλά σημείωσε η ίδια πηγή στον «Φ», όσο πιο πολλά χρόνια έχει υπηρετήσει έως τώρα ένας στον δημόσιο ή ημιδημόσιο τομέα, τόσο πιο μικρό θα είναι και το κόστος που θα υποστεί σε μειώσεις σύνταξης και εφάπαξ και αντιστρόφως, όσο πιο νέος είναι στην υπηρεσία τόσο πιο μεγάλο θα είναι και το κόστος που θα υποστεί.

Με κατεπείγουσα επιστολή του χθες το πρωί προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Νικόλα Παπαδόπουλο, ο Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης ανέφερε πως δεν χρειάζεται οποιαδήποτε νέα επικοινωνία με την Τρόικα για να διευκρινιστεί η διαφορά ερμηνείας που προέκυψε στο νομοσχέδιο για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κρατικών και ημικρατικών υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2013.


Αφού εξηγούσε όλα τα πιο πάνω κατέληγε με το ότι «η Τρόικα σαφέστατα ερμηνεύει τη σχετική πρόνοια ότι, για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι την αφυπηρέτησή τους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας τους από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι την αφυπηρέτησή τους και ότι, μάλιστα, το θέμα για την Τρόικα εθεωρείτο λήξαν».

Ως εκ τούτου, προστίθεται στην επιστολή, «ενδείκνυται κατά την άποψή μου, η χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, αφού αναδιατυπωθεί η σχετική πρόνοια σε αυτό, έτσι ώστε με αυτήν να αποδίδεται η ερμηνεία της Τρόικας».

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε στην επιστολή του και στο νομοσχέδιο για τη σταδιακή παράταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του Στρατού. Ο κ. Κληρίδης αναφέρει πως η αύξηση του ορίου ηλικίας των μελών του Στρατού «περιλαμβάνετο σε έγγραφο ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, το οποίο απεστάλη προς όλους τους αρχηγούς κομμάτων από το Προεδρικό Μέγαρο, συζητήθηκε σε διμερή συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών με όλα τα κόμματα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν εξεφράσθησαν οποιεσδήποτε αντίθετες απόψεις».