ΚΥΠΡΟΣ

Χάσικος:Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα στεγαστικά επί Χριστόφια

Χάσικος:Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα στεγαστικά επί Χριστόφια

Μειωμένα κατά 50%, είναι τα τελευταία τρία χρόνια, τα κονδύλια που αφορούν την στεγαστική πολιτική του υπουργείου Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός του οποίου συζητήθηκε ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών.

Ο υπουργός εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος δήλωσε πως οι μεγαλύτερες μειώσεις έγιναν από την προηγουμένη κυβέρνηση. Το 2011 είπε, τα κονδύλια για την στεγαστική πολιτική ήταν 135 εκ και το 2014 θα είναι 70 εκ ευρώ, επισημαίνοντας πως είναι μειωμένα τα κονδύλια στο πλαίσιο εξορθολογισμού των δημοσίων οικονομικών.

Τα σχέδια που αφορούν τους πρόσφυγες και έχουν ανασταλεί σημείωσε ο κύριος Χάσικος, θα επανέλθουν όταν υπάρξει βελτίωση των οικονομικών. Το ύψος των κονδυλίων που θα παραχωρήσει το κράτος στους πρόσφυγες αλλά και στους υπόλοιπους δικαιούχους σημείωσε, είναι συναρτώμενο με την πρόοδο των οικονομικών.

Κληθείς να σχολιάσει τις προσφυγές στην επιτροπή αποζημιώσεων , ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι ετοιμάζεται πρόταση για να μειωθεί το ενδιαφέρον των προσφύγων να καταφεύγουν στην επιτροπή αποζημιώσεων.

Λήφθηκε απόφαση είπε για τη δημιουργία υπο-επιτροπής στο εθνικό συμβούλιο , σημειώνοντας πως το υπουργείο υπέβαλλε εισηγήσεις για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση εθνικής πολιτικής για αντιμετώπιση του φαινομένου με στόχο τη μείωση του ενδιαφέροντος των προσφύγων.

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ