ΚΥΠΡΟΣ

Τρ. Κύπρου: Εγκριση μεταβίβασης μετοχών

Τρ. Κύπρου: Εγκριση μεταβίβασης μετοχών

Την έγκριση της διαδικασίας για τη μεταβίβαση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου που προέκυψαν από την εφαρμογή των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Διαταγμάτων του 2013 (bail in), τα οποία εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης με βάση τις πρόνοιες του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η διαδικασία αυτή αφορά μόνο αυτές τις μη εισηγμένες και ενσώματες μετοχές και θα είναι σε ισχύ μέχρι την εισαγωγή των μετοχών αυτών στο χρηματιστήριο.

Αναφέρεται επίσης ότι η διαδικασία για τη μεταβίβαση των μη Εισηγμένων Μετοχών, καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, για την καταχώριση της εν λόγω μεταβίβασης μετοχών στο μητρώο μελών της Τράπεζας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ποσό των ανασφάλιστων καταθέσεων (πέρα των 100.000 ευρώ) που μετατράπηκε σε μετοχές ανέρχεται στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ και αναλογεί στο 47,5% των συνολικών ανασφάλιστων καταθέσεων.

Διαβάστε επίσης

Τρ. Κύπρου: Πέφτουν οι υπογραφές για την πώληση θυγατρικής σε Ρώσους