ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της MLS

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της MLS

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανεστάλη σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών και των ομολόγων της εταιρείας MLS στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος των εποπτικών αρχών στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας έχει αναδείξει ευρήματα τα οποία θεωρήθηκε πως πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω.

Η προσοχή των αρχών έχει εστιαστεί στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της MLS που θεωρούνται υπέρογκα. Αυτά περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις, με συντελεστή απόσβεσης 20%, του κόστους ανάπτυξης των προϊόντων της εταιρείας.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα η ελεγκτική εταιρεία που υπογράφει τον ισολογισμό της MLS είχε κληθεί να δώσει διευκρινίσεις στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Η ανακοίνωση στο ΧΑΑ

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." , μετοχών και ομολογιών (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03 που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού "Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία" των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων