ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο από την Foodlink

Ομολογιακό δάνειο από την Foodlink

Τη σύναψη ομολογιακού δανείου ποσού 3 εκατ. ευρώ θα κληθούν να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της εισηγμένης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕ (FOODLINK).

Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση την 25η Φεβρουαρίου, για να συζητήσουν τη σύναψη ομολογιακού δανείου ποσού 3.000.000 ευρώ και να λάβουν κάθε σχετική απόφαση με αυτήν (έγκριση των όρων του δανείου, συναίνεση για την εγγραφή βάρους σε ακίνητο της εταιρείας, εξουσιοδότηση του προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης η τυχόν πρώτη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει στις 9 Μαρτίου 2015.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων