ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ για αναπτυξιακό: Μείωση ενεργειακού κόστους και απλοποίηση εξαγωγικού πλαισίου

ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ για αναπτυξιακό: Μείωση ενεργειακού κόστους και απλοποίηση εξαγωγικού πλαισίου

Με δεδομένη την κρισιμότητα του σχεδιασμού και της ψήφισης του επικείμενου, νέου Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η επενδυτική δραστηριότητα και η οικονομία της χώρας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, υπέβαλε σχετικό υπόμνημα προτάσεων.

Τρεις παραμέτρους θέτουν ως προτεραιότητα για το σχεδιασμό του νέου Αναπτυξιακού Νόμου το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Στο υπόμνημα προτάσεων προς τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκη, Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτο, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θ. Δρίτσα, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ε.Σ.Ε.Ε. με το Ε.Β.Ε.Π σημειώνεται ότι πρέπει να δοθεί σημασία στις εξής παραμέτρους:

- Την αναγκαιότητα να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης, μέσω της ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.
- Το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο, σε ό, τι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και
- Τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα, αλλά και τα προβλήματα των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Ειδικότερα, επειδή η κατάρτιση του νέου νόμου παρέχει δυνατότητες ριζικής αναμόρφωσης, σε ότι αφορά τη στόχευση, τη στρατηγική, αλλά και την εφαρμογή και αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων, η έμφαση σε νέα κίνητρα ή σε συνδυασμό κινήτρων, καθώς επίσης σε κλάδους που αναγνωρίζονται ως βασικοί για την οικονομία της χώρας, είτε λόγω μεριδίου είτε, λόγω δυναμικής, η βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, μέτρα βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και αποτροπής της διαφθοράς.

Ακόμη, κατατέθηκαν προτάσεις, που αφορούν στην παραγωγική ανασυγκρότηση του εξωτερικού εμπορίου και της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την αξιοποίηση του ΣΕΣ 2014-2020, η αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Αρχών Αδειοδότησης, η μείωση του ενεργειακού κόστους, η απλοποίηση του σύνθετου εξαγωγικού θεσμικού πλαισίου, η έκδοση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων διατάξεων για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων, ως αδειοδοτούσες αρχές, καθώς επίσης και η μετεξέλιξή τους σε Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, η δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιά (Χ.Ε.Π.), η επιτάχυνση και ολοκλήρωση των σχεδίων υποδομών και δικτύων στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Διαμετακομιστικού Κέντρου, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας, η Αυτόνομη Ανάπτυξη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Ελλάδα κ.ά.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε: «...η ενεργοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αναδεικνύεται σε ζήτημα πρωταρχικής σημασίας και προτεραιότητας, καθώς η κρίσιμη, ιστορική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται ο τόπος μας, επιβάλλει τη συνεργασία όλων μας, για την επίτευξη συναίνεσης, χωρίς την οποία δε μπορεί να ευδοκιμήσει καμία προσπάθεια. Το Ε.Β.Ε.Π θα συνεχίσει να χτίζει «γέφυρες» αμοιβαίας υποστήριξης με άλλους φορείς, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια, με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη...».

Σχετικές ειδήσεις