ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ισχύς εν τη ενώσει κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού

Η ισχύς εν τη ενώσει κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού

Εντείνουν τις προσπάθειές τους στην καταπολέμηση του φαινομένου οι  τέσσερις εταιρείες του κλάδου

Στην ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια της Πολιτείας και των διωκτικών Αρχών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού στην Ελλάδα, στοχεύει η συντονισμένη πρωτοβουλία των τεσσάρων εταιρειών του κλάδου, Παπαστράτος, British American Tobacco Hellas, Imperial Tobacco και JTI.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι, σε συνεργασία πάντα με τις Αρχές, η αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας των τεσσάρων εταιρειών προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα το οποίο έχει ως συνέπεια – μεταξύ άλλων – την απώλεια 670 εκατομμυρίων ευρώ το 2014 από τα δημόσια έσοδα.

Μεταξύ των σχεδιαζόμενων δράσεων, περιλαμβάνεται η υποστήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής, η παροχή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, καθώς και ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και τις συνέπειές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια καθώς εκτιμάται ότι το Α’ τρίμηνο του 2015 η κατανάλωση των παράνομων τσιγάρων άγγιξε το 21,8% της συνολικής αγοράς, έναντι μόλις 3% το 2009, με άμεσες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, εκτός από τις μεγάλες απώλειες εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο που επιφέρουν επιπλέον φόρους για τους πολίτες αλλά και μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα ανεργίας, το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού οδήγησε και στην απώλεια πλέον των 10.000 θέσεων εργασίας σε όλη τη νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα από την καπνοκαλλιέργεια έως το σημείο λιανικής. Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα κέρδη του χρηματοδοτούν άλλες εγκληματικές οργανώσεις με δραστηριότητα στο εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και τη σωματεμπορία. Πρόκειται για ένα έγκλημα με πολύπλευρες επιπτώσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συστηματικά και ουσιαστικά.