ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Φόρο έως 10% στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα προβλέπει το φορολογικό

Φόρο έως 10% στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα προβλέπει το φορολογικό

Ετήσια εισφορά επί της αξίας του εισαγόμενου συναλλάγματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων φέρνει άλλη διάταξη του ίδιου νομοσχεδίου, η οποία θεωρείται από παράγοντες της αγοράς ότι θα έχει άμεση αρνητική επίδραση στο εισαγόμενο συνάλλαγμα επηρεάζοντας άμεσα την ψαλίδα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Η εισφορά επιβάλλεται επί των ποσών του ετήσιου συναλλάγματος της τετραετίας 2012-15 και υπολογίζεται κλιμακωτά με συντελεστές 6% έως 10%.

Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκτιμούν ότι το μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος στη χώρα, το οποίο σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος έφτασε πέρυσι τα 12 δισ. ευρώ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η εισφορά επιβάλλεται στην εισαγωγή συναλλάγματος που διενεργείται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκατεστημένα στην Ελλάδα και τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών και των εμπορικών που εκτελούν εσωτερικούς πλόες καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών αλλά και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

Οι συντελεστές της έκτακτης εισφοράς είναι 10% για συνάλλαγμα έως 200.000 δολάρια (ή 20.000 δολάρια) και στη συνέχεια επιβάλλεται κλιμακωτά, με συντελεστές 8% για συνάλλαγμα από 200.000 έως 400.000 δολάρια (φόρος κλιμακίου 36.000 δολάρια) και 6% για υψηλότερα ποσά. Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα είναι κάτω από 50.000 δολάρια, η εισφορά υπολογίζεται για 50.000, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα.

Οι υπόχρεοι, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς στην Εφορία, ο προϊστάμενος της οποίας βεβαιώνει τον φόρο.