ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν τα κρατικά έσοδα

Καταρρέουν τα κρατικά έσοδα

Εκτός στόχου βρίσκονται τα έσοδα και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 3% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,2% έναντι του 2010.

Αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 20,49 δισ. ευρώ έναντι στόχου 21,063 δισ. ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2012 και ελλείμματος 19,52 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) εμφάνισαν μείωση κατά 165 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 738 εκατ. ευρώ.

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 43,86 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3%, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ σημείωσαν αύξηση 1,184 δισ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού σημείωσαν αύξηση κατά 3,66 δισ. ευρώ ή 6,2% έναντι του 2010, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ μειώθηκαν κατά 2,874 δισ. ευρώ ή 40,1%.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, τα στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης - κατά τον ορισμό του ESA95 - που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.