ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα «παγίδα» για τους ημιυπαίθριους

Νέα «παγίδα» για τους ημιυπαίθριους

Μετά την τακτοποίηση, περισσότερα τα τετραγωνικά και κατά συνέπεια αυξημένα τα τεκμήρια διαβίωσης.

Στην «παγίδα» της εφορίας θα πέσουν περισσότεροι από 600.000 φορολογούμενοι που τακτοποίησαν ημιυπαίθριους και βοηθητικούς χώρους.

Στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλλουν φέτος οι φορολογούμενοι για πρώτη φορά θα πρέπει να αναγράψουν την επιφάνεια η οποία θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των τεκμηρίων διαβίωσης και των εκπτώσεων για τους τόκους στεγαστικών δανείων.

Στο νέο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 5 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 206-208-210 στους οποίους οι φορολογούμενοι που έχουν «τακτοποιήσει» ημιυπαίθριους και αυθαίρετους χώρους, θα πρέπει να γράψουν την επιφάνεια των χώρων αυτών.

Συνεπώς, με την δήλωση της επιφάνειας, αυξάνεται το εμβαδόν του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα και ακολούθως το εισόδημα που προκύπτει από την αντικειμενική δαπάνη για τη χρήση και συντήρηση της κατοικίας.

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί και το ποσό της έκπτωσης από το φόρο για την πληρωμή των τόκων αφού η απαλλαγή υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα κ.α) τότε ο φόρος θα υπολογισθεί με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011 πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικονομικό έτος 2012 και θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Ως χρόνος τακτοποίησης των χώρων αυτών θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.

Σε περίπτωση που παρά την υποχρέωση δήλωσής τους, διαπιστωθεί ότι οι τακτοποιημένοι χώροι δεν δηλώνονται ή δηλώνονται ανακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την τακτοποίησή τους, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Ρoή Ειδήσεων