ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξοφλεί πρόωρα 3,6 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ, αλλά και το «προικοδοτεί» με 2 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα εξοφλεί πρόωρα 3,6 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ, αλλά και το «προικοδοτεί» με 2 δισ. ευρώ
IMF Staff Photograph

Η Ελλάδα όχι μόνον θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ ύψους 3,6 δισ. ευρώ το επόμενο τρίμηνο, αλλά παράλληλα θα προσχωρήσει στο μηχανισμό των Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων (New Arrangements to Borrow ή NAB) του Ταμείου εισφέροντας 2 δισ. ευρώ.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η χρηματοδότηση του ΔΝΤ από τα 190 κράτη μέλη του γίνεται κυρίως μέσω ποσοστώσεων (quota). Η κάθε ποσόστωση προκύπτει με βάση το σχετικό μέγεθος της οικονομίας της κάθε χώρας. Ενδεικτικά, η ποσόστωση της Ελλάδας στο ΔΝΤ διαμορφώνεται σήμερα στα 2,9 δισ. ευρώ.

Πέραν όμως από τους πόρους που λαμβάνει μέσω της quota κάθε κράτους μέλους, το ΔΝΤ μπορεί να αντλήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από ειδικά πιστωτικά όρια που λειτουργούν ως προσωρινό συμπλήρωμα στη χρηματοδότηση του.

Πρόκειται για τον λεγόμενο μηχανισμό των Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων, που επιτρέπει στο ΔΝΤ να δανείζεται από τις πιο αξιόπιστες χώρες μέλη του συγκεκριμένα ποσά. Ο μηχανισμός των Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων δημιουργήθηκε το 1997 από 38 κράτη μέλη του ΔΝΤ.

Αυτός ο μηχανισμός, που είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας του Ταμείου μετά από ποσοστώσεις, ενισχύθηκε μόλις πρόσφατα. Τον Ιανουάριο του 2020, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ ενέκρινε μια μεταρρύθμιση της NAB που περιελάμβανε διπλασιασμό του μεγέθους του μηχανισμού έως το 2025. Η μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 με τους 38 συμμετέχοντες να συνεισφέρουν συνολικό ποσό 430 δισ. ευρώ στο Ταμείο.

Η Ελλάδα έως σήμερα δεν μετέχει στο μηχανισμό των Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. Ωστόσο, αυτό πρόκειται να αλλάξει σύντομα και να αποτελέσει ακόμη ένα σημάδι πως η χώρα μας έχει γυρίσει σελίδα.

Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα παρουσιάσει μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και το νομοσχέδιο για την προσχώρηση της Ελλάδος στις τακτικές διαδικασίες του ΔΝΤ και στο μηχανισμό των Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων.

Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ήδη λάβει το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάτι που ήταν απαραίτητο, καθώς στη διαδικασία εμπλέκεται και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου;

Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα χορηγήσει δάνειο στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2 δισ. ευρώ προκειμένου το τελευταίο να συνεισφέρει στο ΔΝΤ τους πόρους που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Ελλάδας στο μηχανισμό των Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστώσει τον λογαριασμό του ΔΝΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Έτσι, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων η Ελλάδα όχι μόνον θα εξοφλήσει δάνεια 3,6 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ, αλλά θα το ενισχύσει και με πόρους 2 δισ. ευρώ. Αυτό σηματοδοτεί με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως το κεφάλαιο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κλείσει οριστικά για την Ελλάδα.

Ροή Ειδήσεων