ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Standard & Poor's: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στα stress test της ΕΚΤ

Standard & Poor's: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στα stress test της ΕΚΤ
Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στα stress test της ΕΚΤ σύμφωνα με την Standard & Poor's:
AP

Aνθεκτικότητα επέδειξαν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες στα stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως επισημαίνει η Standard & Poor's.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, υπήρξαν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις επιπτώσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών στο δυσμενές σενάριο, για τις τράπεζες που βρίσκονται στο «κάτω μέρος» του τμήματος, με τους χαμηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες, με την ΕΚΤ να μην προβαίνει σε περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς σε ποιο βαθμό οι δείκτες CET1 υποχώρησαν κάτω από το όριο του 8%.

Έτσι, όπως αναφέρει η Standard & Poor's, στήριγμα των ελληνικών τραπεζών ως προς την επιτυχία των stress test ήταν οι προσπάθειες που κατέβαλαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού (NPAs). Η Alpha Bank, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα ανέφεραν δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων Fully Loaded στο τέλος του 2023 της τάξεως του 8,3%, 7,6%, 6,5% και 6,4%, αντίστοιχα.

Παράλληλα, συνέχισαν να πραγματοποιούν πωλήσεις παλαιών μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού από τις αρχές του 2021, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου, όπως και η Alpha Bank. Σύμφωνα με τα δεδομένα της S&P, η Eurobank ήταν σε καλύτερη θέση με μικρότερη αρνητική επίδραση αλλά η Alpha Bank είχε καλύτερους δείκτες κεφαλαίων, ενώ αντιθέτως η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο με υψηλότερη αρνητική επίδραση στα κεφάλαια και χαμηλότερους δείκτες CET1.

Τέλος, η S&P επισημαίνει, πως τα stress test έδειξαν, ότι το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος θα διατηρήσει μια άνετη κερδοφορία αλλά από την άλλη η διαρθρωτική κερδοφορία μπορεί να παραμείνει αδύναμη με δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ROE κοντά στο 5% - 6%, χωρίς καμία βελτίωση ακόμη και έως το 2023.