ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του Sunrise II στον Ηρακλή ΙΙ

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του Sunrise II στον Ηρακλή ΙΙ
INTIME

Στην πορεία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία Sunrise II, συνολικής λογιστικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε σήμερα, 5 Αυγούστου, αίτηση βάσει για την ένταξη της τιτλοποίησης αυτής στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙ.

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα Sunrise ΙΙ υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 1,2 δισ. ευρώ.