ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 266,5 δισ. ευρώ ο τζίρος 718.624 επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2019

Μια χαρτογράφηση του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή
Μια χαρτογράφηση του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή
INTIME

Μια χαρτογράφηση του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με την έρευνα Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2019.

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 266,5 δισ. ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 163,4 και 51,0 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,6 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 225,7 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2019, εκ των οποίων τα 112,7 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 6,6 δισ. ευρώ κατά το 2019.

Κατά το έτος 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 718.624 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών).

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 227.183 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 31,6% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 137.925 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,2% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 109.215 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,2%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2019, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 44,8% και 119,3 δισ. ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης με ποσοστά 22,6% και 5,9% και απόλυτα μεγέθη 60,1 δισ. ευρώ και 15,7 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2019 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 13,4 δισ. ευρώ (26,2%) η μεταποίηση με 11,7 δισ. ευρώ (22,9%), και οι μεταφορές και αποθήκευση με 6,1 δισ. ευρώ (12,0%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 9,0 δισ. ευρώ (27,6%), η μεταποίηση με 6,6 δισ. ευρώ (20,0%) και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 3,9 δισ. ευρώ (11,9%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2019 με 761.116 απασχολούμενους (28,7%), εκ των οποίων 538.036 ήταν μισθωτοί (27,1% στο σύνολο των μισθωτών).

Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 652.179 απασχολούμενους (24,6%), εκ των οποίων 547.077 μισθωτοί (27,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 350.149 απασχολούμενους (13,2%), εκ των οποίων 295.121 μισθωτοί (14,9%).

Με βάση τις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2019, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 217.937 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 42,3 δισ. ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 136.073 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 5,1 δισ. ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 92.819 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,6 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 10.163 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,2 δισ. ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 5.956 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,8 δισ. ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.894 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,2 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 4.953 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 2.416 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.724 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 1.189 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,6 δισ. ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 780 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 24,3 δισ. ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 767 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,4 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 142 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 33,4 δισ. ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 94 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 23,2 δισ. ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 91 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,1 δισ. ευρώ.