ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Velti και η Motivian, η θωρακισμένη Mercedes και η do Value

Η Velti και η Motivian, η θωρακισμένη Mercedes και η do Value

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Velti, η Qualco και η Motivian

Ένα μεγάλο σκάνδαλο των πρόσφατων ετών, εκείνο της ελληνικής εταιρείας mobile marketing Velti, που είχε εισαχθεί στο Nasdaq με «εξωραϊσμένα στοιχεία», επανάφερε στο προσκήνιο το «deal» της Qualco, με την εταιρεία πληροφορικής Motivian. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συστημάτων διαχείρισης οφειλών και τεχνολογικών λύσεων Qualco, ήλθε σε συμφωνία με την Motivian για να εξαγοράσει την άυλη πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property) για το σύνολο των λύσεων λογισμικού της. Το ύψος της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο η Qualco θα αναλάβει την υποστήριξη και εξέλιξη του χαρτοφυλακίου λύσεων της Motivian που εκτείνεται ενδεικτικά σε τομείς όπως το business process management, loan origination, document Management, digital και mobile portals. Η Motivian που το 2021 είχε κύκλο εργασιών 1 εκατ. ευρώ και άυλα πάγια στοιχεία αξίας 2,2 εκατ. ευρώ, είχε συσταθεί το 2005 από τους Αλέξανδρς Μούκα και Χρήστο Κασκαβέλη, τους ιδρυτές της Velti, με την επωνυμία VCI. Από το 2012 οι managersπίσω από την Motivian είναι ο Γεωλόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Γιώργος Καραντώνης και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Νίκος Καραπανάγου. Άγνωστο γιατί, από το 2019 ως και σήμερα ως διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ, η 75χρονη συνταξιούχος Κωνσταντίνα Ζιαζιά.

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων

Ένα πάγιο αίτημα των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας ικανοποίησε η κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ουσιαστικά υπερδιπλασίασε τις αμοιβές – δικαιώματα των συμβολαιογράφων από τα κρατικά και τραπεζικά συμβόλαια. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η παρακράτηση αυξημένου ποσοστού (15%-20%) από τα αναλογικά τέλη ως εύλογης αμοιβής για την εργασία των συμβολαιογράφων για τη σύνταξη των εν λόγω πράξεων και δίνεται έτσι στους συμβολαιογράφους επιπλέον κίνητρο για την τέτοιων υποθέσεων. Ειδικότερα, στα κρατικά συμβόλαια προτείνεται η παρακράτηση από τον συμβολαιογράφο ποσοστού 15% ως εύλογης αμοιβής για την εργασία του για τη σύνταξη της εν λόγω πράξης, από 7% σήμερα. Ανάλογα, για τη σύνταξη τραπεζικών συμβολαίων, τις πράξεις που αφορούν στην εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων, τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του αναγκαστικού και εκούσιου πλειστηριασμού και στα διαμαρτυρικά προτείνεται ποσοστό παρακράτησης 20% εκ μέρους του συμβολαιογράφου ως εύλογης αμοιβής για την εργασία του. Κάποιοι βλέπουν προεκλογικού χαρακτήρα διευθέτηση εκ μέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν τους αδικούμε…

Η Δύναμις Ασφαλιστική

Αλλαγές επήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Δύναμις Ασφαλιστική, της ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται από το 1977 στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Τζανάκος. Και οι εν λόγω αλλαγές είναι λίγο «σύνθετες» στη δομή τους. Και για να μην θεωρήσετε πως διατυπώνουμε προσωπικές κρίσεις τις παραθέτουμε αυτούσιες όπως αναρτήθηκαν χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Κατά τα δηλωθέντα από την Δύναμις στο ΓΕΜΗ, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της ποσού 9,8 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε αρχικά κατά το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,69 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση του υπάρχοντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 2,54 εκατ. ευρώ και εν μέρει με πρόσθετη κεφαλαιοποίηση ποσού 1.152,18 ευρώ από τα αποτελέσματα εις νέον. Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 12,3 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.356.643 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,69 ευρώ ανά μετοχή. Ταυτόχρονα, το μετοχικό κεφάλαιο των 12,3 εκατ. ευρώ, μειώθηκε κατά το ποσό των 6,1 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,69 ευρώ σε 1,86 ευρώ εκάστη. Η μείωση αυτή έγινε εν μέρει σε είδος και συγκεκριμένα με μεταβίβαση 553.263 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας Κτήμα Μοντοφώλι που έχει στην ιδιοκτησία της η εταιρεία Δύναμις αξίας 4,8 εκατ. ευρώ και εν μέρει με καταβολή μετρητών ποσού 1,3 εκατ. ευρώ με σκοπό τη μη συμμετοχή της εταιρείας Δύναμις Ασφαλιστική στην εταιρεία Κτήμα Μοντοφώλι. Κατόπιν όλων των παραπάνω (αύξηση και ταυτόχρονη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου), το μετοχικό κεφάλαιο της Δύναμις Ασφαλιστική ανέρχεται σε 6,2 εκατ. ευρώ. «Σύνθετη» η ΑΜΚ όπως σας προαναφέραμε…

Θωρακισμένη Mercedes

«Θωρακισμένη Mercedes, εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτές, μην κάνεις όνειρα τρελά, μαζί μου θα ’χεις λίγα και καλά!» Το εν λόγω αγαπημένο τραγούδι του Δάκη, πιθανότατα να είναι από τα αγαπημένα και του Θόδωρου Καλαντώνη, του Εκτελεστικού Προέδρου της doValue Greece. Το λέμε διότι η do Value Greece προχώρησε σε μια μεγάλη δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δώρισε ένα θωρακισμένο όχημα Mercedes- Βenz , τύπου ML 350 Bluetec 4 MATIC, επιπέδου θωράκισης Β4, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ). Η εν λόγω δωρεά προστίθεται σε δεκάδες άλλες που έχει ήδη κάνει η do Value Greece στο Δημόσιο, ως ένδειξη της κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας διαχείρισης δανείων και ακινήτων.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.