ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,28 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του Ομίλου Τιτάν το 2022

Στα 2,28 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του Ομίλου Τιτάν το 2022
INTIME

Στα 2,28 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του Ομίλου Τιτάν το 2022, σημειώνοντας αύξηση 33,1% σε ετήσια βάση. Αύξηση κατά 24,4% κατέγραψαν στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) να διαμορφώνονται στα 109,7 εκατ. ευρώ.

Διψήφια ποσοστιαία αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), στα 331,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Τιτάν σε όλες τις αγορές. Η ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους οφείλεται σε υψηλότερους όγκους, δυναμική τιμολογιακή πολιτική, ενέργειες για τη βελτίωση του κόστους και στο ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, που αντιστάθμισαν την απότομη και υψηλή αύξηση του κόστους ενέργειας και διανομής.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 797,3 εκατ. ευρώ μετά τις επενδυτικές δαπάνες που έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Τιτάν, σημείωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και να υλοποιεί αποτελεσματικές αναπτυξιακές στρατηγικές, επιτυγχάνοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκεί όπου εξυπηρετείται η πλειοψηφία των πελατών μας και προέρχεται περίπου το 90% των πωλήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, την προσαρμοστικότητα και τη δέσμευση των ικανών ομάδων μας να μετεξελίξουν τον Ομίλο εμπορικά και τεχνολογικά, ψηφιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών και επιταχύνοντας τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του».

Ο Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Τιτάν δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που κλείσαμε τον χρόνο με ρεκόρ πωλήσεων και την καλύτερη κερδοφορία (EBITDA) για πάνω από μία δεκαετία. Όλες οι περιοχές μας κατέγραψαν διψήφια άνοδο της κερδοφορίας και ανάκτηση των περιθωρίων κέρδους χάρη στην δυναμική διαμόρφωση των τιμών και στις ενέργειες βελτίωσης του κόστους, αντισταθμίζοντας την επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η βελτίωση της δανειακής μας μόχλευσης, σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων, τη συνεχή επαναγορά ιδίων μετοχών και το προτεινόμενο μέρισμα δείχνουν την εμπιστοσύνη μας στο επιχειρηματικό μοντέλο και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας».