ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πουλάνε όλα τα λιμάνια

Πουλάνε όλα τα λιμάνια
Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη βάση...

Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη βάση, της βιωσιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των λιμένων της χώρας, ανήγγειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε έγγραφο το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης για το μέλλον του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Στην προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις για τις πωλήσεις των ΔΕΚΟ, ο υπουργός οικονομικών, δεν αποσαφήνισε ,σε ποιους ιδιώτες θα δοθούν τα λιμάνια και με ποιες προϋποθέσεις.