ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι όροι της επαναγοράς ομολόγων

Αυτοί είναι οι όροι της επαναγοράς ομολόγων

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών οι όροι για τη συμμετοχή στην επαναγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το ελληνικό δημόσιο μέσω δημοπρασίας προσκαλεί στην ανταλλαγή κρατικών τίτλων μέχρι του ποσού των 10 δισ. ευρώ. Η ανταλλαγή θα γίνει με εξαμηνιαίους τίτλους του EFSF, οι οποίοι θα εκδοθούν για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι ομολογιούχοι που θα προσφέρουν τους τίτλους που κατέχουν στην ανταλλαγή, αν οι προσφορές γίνουν αποδεκτές από το ελληνικό δημόσιο, αναμένεται να λάβουν - για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας τίτλων που θα προσφέρουν, τίτλους του EFSF ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ πολλαπλασιασμένης με την τιμή αγοράς που έχει καθοριστεί για την κάθε σειρά ομολόγων. Οι τιμές επαναγοράς ποικίλουν ανάλογα με τη διάρκεια των ομολόγων και ορίζονται από 30,2% της ονομαστικής αξίας για ομόλογα λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042, έως 38,1% για τα ομόλογα λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023.

Η πρόσκληση αναμένεται να λήξει στις 7 Δεκεμβρίου 2012, στις 17:00 το απόγευμα ώρα Λονδίνου. Το αποτέλεσμα της πρόσκλησης θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος της περιόδου προσφοράς. Η εκτιμώμενη ημερομηνία διακανονισμού της πρόσκλησης είναι η 17η Δεκεμβρίου.