ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση παραγωγής της τάξης του 30% κατέγραψε η βιομηχανία επίπλων

Μείωση παραγωγής της τάξης του 30% κατέγραψε η βιομηχανία επίπλων

Δραματική συρρίκνωση κατέγραψε η ελληνική βιομηχανία επίπλων το 2012. Η πτώση της παραγωγής της το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 ανήλθε σε 29,4%, έναντι 4,5% του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής. Όλους τους μήνες του περασμένου έτους η παραγωγή μειωνόταν με ρυθμό άνω του 15%.

Επίσης, η πτώση του κύκλου εργασιών των εταιρειών παραγωγής επίπλων το περασμένο έτος ήταν κατά 32% μεγαλύτερη της αντίστοιχης του 2011. Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 29,4%. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί το 2011 (21,2%), εξαιτίας της περαιτέρω κάμψης της εσωτερικής ζήτησης, η οποία οφείλεται στη συρρίκνωση των επενδυτικών δαπανών των επιχειρήσεων, καθώς και των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών. O όγκος της παραγωγής επίπλων στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 65,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 34,9 μονάδες.

Ππτώση της παραγωγής παρουσίασαν όλοι οι υποκλάδοι, με εξαίρεση αυτόν της παραγωγής μεταλλικών επίπλων για γραφεία. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό μειώθηκαν η παραγωγή μερών επίπλων, εκτός των καθισμάτων, κατά 43,0%, καθισμάτων με μεταλλικό σκελετό κατά 22,8%, καθισμάτων με ξύλινο σκελετό κατά 42,8%, ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε γραφεία κατά 44,4%, ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα κατά 24,4%, επίπλων κουζίνας κατά 39,6%, στρωμάτων κατά 35,5%, μεταλλικών επίπλων κατά 14,8%, ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και καθιστικά κατά 28,95% και λοιπών ξύλινων επίπλων κατά 26,7%. Αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 12,0% η παραγωγή μεταλλικών επίπλων που χρησιμοποιούνται σε γραφεία.