ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο το Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο το Μάιο

Μείωση 3,3% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών, χωρίς τα καύσιµα κατά το µήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαΐου 2012, έναντι µείωσης 8,6%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαΐου 2012, σηµείωσε µείωση 2,6%, έναντι µείωσης 9,0%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιµα, κατά το µήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαΐου 2012, σηµείωσε µείωση 3,4%, έναντι µείωσης 9,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Όγκου, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαΐου 2012, σηµείωσε µείωση 2,2%, έναντι µείωσης 10,0%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.