ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ποινολόγιο από τις Εφορίες

Νέο ποινολόγιο από τις Εφορίες

Ανάλογα των παραβάσεων θα είναι πλέον τα πρόστιμα


Νέο ποινολόγιο έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση το οποίο καθορίζονται οι ποινές για όσους φοροδιαφεύγουν ή παραβαίνουν τις φορολογικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο λοιπόν, χαλαρώνουν τα πρόστιμα για όσους εκδίδουν ή διακινούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ενώ σε ότι αφορά τη μη έκδοση αποδείξεων οι ποινές είναι ανάλογες της σοβαρότητας κάθε παράβασης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 26 Ιουλίου και μετά, μπορεί κανείς να αναφέρει τις εξής περιπτώσεις:

- Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων άνω των 5.000 ευρώ

Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των 2.500 ευρώ.

- Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων κάτω των 5.000 ευρώ

1) Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων

Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 100% της αξίας του στοιχείου.

Από 1η Ιανουαρίου 2014 μάλιστα αλλάζουν οι έννοιες σχετικά με το τι θεωρείται ως πλαστό φορολογικό στοιχείο. Πιο συγκεκριμένα, κάθε στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα θεωρηθεί πλαστό. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις, όπου οι αναγραφόμενες στο πρωτότυπο - και στο αντίτυπο αυτού - αξίες, είναι διαφορετικές.

Συνέπεια της αλλαγής αυτής είναι λοιπόν, να μη λαμβάνεται πλέον υπόψη το όριο της αποκρυβείσας αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ), ενώ μειώνεται και το ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής (από 200% σε 100%), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.

2) Έκδοση - Λήψη εικονικών τιμολογίων

Οι παραβάσεις των φορολογικών διατάξεων που αφορούν την έκδοση ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόσωπο του εκδότη και του λήπτη, κλιμακώνονται ως προς το ύψος του προστίμου.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 50% της αξίας του στοιχείου.

Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.

Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας του στοιχείου.

Το πρόστιμο για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο, που επιβάλλεται στον εκδότη του εικονικού, κυμαίνεται ανάλογα με το εάν τεκμαίρεται ότι ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τελούσε ή μη σε καλή πίστη.

Ρoή Ειδήσεων