ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απολύονται συμβασιούχοι σε ΔΕΚΟ και φορείς του Δημοσίου

Απολύονται συμβασιούχοι σε ΔΕΚΟ και φορείς του Δημοσίου

Μείωση των δαπανών και αύξηση των εσόδων ζητεί από τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ η γενική γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μέσω της εγκυκλίου που τους απέστειλε αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2014.

Οι διοικήσεις των φορέων του δημοσίου και των ΔΕΚΟ έλαβαν εντολή να μειώσουν επίσης κατά 20% του συμβασιούχους που υπηρετούν.

Ουσιαστικά λοιπόν θα απομακρυνθεί από τη θέση του ο ένας στους πέντε συμβασιούχους και μάλιστα μέσα σε διάστημα μερικών μόνο μηνών.

Με την ίδια εγκύκλιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενημερώνει τις διοικήσεις ότι για τις όποιες προσλήψεις είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τον μνημονιακό κανόνα 1/5 προς τις απομακρύνσεις.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος μέχρι αύριο (13-12-2013), οι διοικήσεις των φορέων οφείλουν να καταρτίσουν και να υποβάλλουν (μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΔΕΚΟ (Ο.Π.Σ.- ΔΕΚΟ)) τα σχέδια, μετά από συνεργασία με τα εποπτεύοντα υπουργεία που παρακολουθούν και κατευθύνουν τους φορείς για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους και την ορθή εκτέλεσή τους εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Με την εγκύκλιο η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ζητεί:

 • Μεγιστοποίηση εισοδημάτων από μισθώματα και εκμετάλλευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
 • Διεύρυνση της πελατειακής βάσης, είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάμενες υπηρεσίες και προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάμενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες.
 • Ορθολογική διαχείριση και πώληση των αποθεμάτων και των άχρηστων υλικών.
 • Εντοπισμό νέων καινοτόμων πηγών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Αξιοποίηση της παραγωγικότητας και των διαθέσιμων πόρων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά ον περιορισμό των δαπανών, πέρα από τη μείωση του μισθολογικού κόστους προτείνεται η περιστολή των λειτουργικών εξόδων μέσω:

 • Καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών με τη συγχώνευση και συστέγαση γραφείων, τμημάτων και διευθύνσεων με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και τη μείωση των δαπανών λειτουργίας.
 • Επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων που καταβάλλονται για τις εγκαταστάσεις των φορέων.
 • Επαναδιαπραγμάτευση και μείωσης των δαπανών που καταβάλλονται για τις προμήθειες πρώτων υλών, τις λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις.
 • Ελαχιστοποίηση των εξόδων μεταφορών, προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων, επιδείξεων και ταξιδίων.
 • Ελαχιστοποίηση των εξόδων για δωρεές και επιχορηγήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Γ.Βρούτσης: Δεν συζητάμε μείωση μισθών και συντάξεων σε ΔΕΚΟ-τράπεζες

Μειώσεις 8% στις συντάξεις ΔΕΚΟ και Τραπεζών

Μ. Χρυσοχοΐδης: Θα φύγουν όσοι δεν είναι αναγκαίοι