ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Γι’ αυτό δεν θα καταβληθούν όλα τα αναδρομικά

Σταϊκούρας: Γι’ αυτό δεν θα καταβληθούν όλα τα αναδρομικά

Τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση δεν εξοφλεί το σύνολο των αναδρομικών σε ένστολους και δικαστικούς εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

«Στην περίπτωση πλήρους καταβολής των αναδρομικών σε ένστολους και δικαστικούς, η δαπάνη των 829 εκατ. ευρώ θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη οικονομικών στόχων για το 2014» δήλωσε στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη χορήγηση των αναδρομικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων, ο κ.Σταϊκούρας ανέφερε ότι:

«Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), η προβλεφθείσα δαπάνη για την εκτέλεση των, με αναδρομική ισχύ, δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησής της, δηλαδή του χρόνου διενέργειας των σχετικών ταμειακών πληρωμών, θα επιβαρύνει, δημοσιονομικά, εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το τρέχον οικονομικό έτος 2014.

Συγκεκριμένα, οι αναδρομικές διαφορές αποδοχών και συντάξεων ανέρχονται σε 695 εκατ. ευρώ περίπου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και σε 134 εκατ. ευρώ για τους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2012 έως 30.06.2014.

Γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση πλήρους καταβολής των ανωτέρω αναδρομικών διαφορών, ακόμη και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η προκύπτουσα συνολική δαπάνη, ύψους 829 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ, θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2014.

Επιπρόσθετα, για το 2015, έχει εκτιμηθεί ότι οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής επιτυγχάνονται οριακά ενώ, ταυτόχρονα, οι δυνατότητες της χώρας για πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της, ετησίως, είναι συγκεκριμένες.

Συμπερασματικά αυτοί οι λόγοι, δηλαδή η λογιστική αποτύπωση της ΕΛΣΤΑΤ, η ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για το 2014 και εξασφάλιση επαρκούς ταμειακής ρευστότητας τα προσεχή έτη, επιβάλλουν, στην Κυβέρνηση, το σχεδιασμό για την εξόφληση του 50% των αναδρομικών οφειλών από 01.08.2012 έως 30.06.2014 σε βάθος τριετίας, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το 2015.

Όσον αφορά την αποκατάσταση των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων σημείωσε:

Η εκτιμώμενη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2014 και τα υφιστάμενα δημοσιονομικά περιθώρια, έχει μελετηθεί και εκτιμηθεί ότι επιτρέπουν τη μερική, αλλά σημαντική, αν και όχι πλήρη, αποκατάσταση των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα. Οι δημοσιονομικές συνθήκες και οι στόχοι του Προγράμματος, επιβάλλουν, στην Κυβέρνηση, το σχεδιασμό της απόδοσης του 50% της διαφοράς των αποδοχών, από 01.07.2014 έως 31.12.2014, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε σχέση με τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.»

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων