ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί πέφτουν οι τραπεζικές μετοχές

Γιατί πέφτουν οι τραπεζικές μετοχές

Το ελληνικό Χρηματιστήριο κατεβαίνει πλησίστιο προς τις 750 μονάδες βάσης, όπου θα δοκιμάσει την αντοχή του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών περί την ελληνική χρηματαγορά. Μια πιο προσεκτική παρατήρηση, όμως, της αρνητικής αυτής πορείας, μας οδηγεί σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Οι αξίες των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν ήδη χάσει περισσότερο από το 20% της αξίας τους από την Παρασκευή 24/1/15, ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειες προσέγγισαν ή και ξεπέρασαν το 30%.

Οι τραπεζικές μετοχές, λοιπόν, πέφτουν. Από τα υπολοιπα blue chips, όμως, τα περισσότερα αντέχουν (εάν στην κατάσταση την οποία βρίσκεται το ελληνικό Χρηματιστήριο, μπορούμε να μιλήσουμε για "αντοχές").

Συνεπώς, οι φόβοι που προεξοφλούνται στην πτώση της ελληνικής χρηματαγοράς, αφορούν περισσότερο στο επίπεδο λειτουργίας των τραπεζών, καθώς οι παραπάνω αλλαγές πιθανόν να επιδεινώνουν σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού τους και να επιδρούν αρνητικά στα πλάνα αναδιάρθρωσής τους.

Συγχρόνως, τα warrants επίσης σημειώνουν πολύ μεγάλες απώλειες, ενώ πιέζονται εξαιρετικά τα ελληνικά ομόλογα. Οι αποδόσεις στις κοντινές λήξεις των ομολόγων, όπως η τριετία και η πενταετία, έχουν εκτοξευτεί στο 14% και 11,8%, ενώ στις 23/1/15, στην τελευταία προεκλογική συνεδρίαση, κυμαίνονταν στο 10% και στο 9,2%, αντίστοιχα.