ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι χάνουν από τις σαρωτικές αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Ποιοι χάνουν από τις σαρωτικές αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Οι 100 δόσεις, παρά τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεν βγήκαν αλώβητες από τη διαπραγμάτευση και ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας αλλάζει την αρχική ρύθμιση. Μια ρύθμιση εξαιρετικά σημαντική για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που εν μέσω κρίσης βρήκαν μια λύση, ώστε να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, γίνεται πολύ αυστηρή και οι οφειλέτες πρέπει να προσέξουν όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης που εξηγεί το νόμο.

Τι θα γίνει με τα μικρά χρέη και τι θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι, ώστε να μη βρεθούν εκτός ρύθμισης – Όλες οι λεπτομέρειες

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που προσδιορίζει πότε χάνονται οι προθεσμίες πληρωμής της ρύθμισης των 100 δόσεων αλλά και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται και ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, είναι επί της ουσίας η ΠΟΛ που εξέδωσε χθες, Πέμπτη (07/01/2016) ο αναπληρωτής γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Ιωάννης Μπάκας.

Δεν ρυθμίζονται τα μικρά χρέη

Όπως αναφέρει η ΠΟΛ, που καλύπτει περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης λόγω δημιουργίας νέων οφειλών, η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Σε ρύθμιση και οι νέες οφειλές για τους οικονομικά αδύναμους

Όπως αναφέρει η ΠΟΛ, οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1-17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

Πώς εξοφλούνται οι νέες οφειλές για να μη χαθεί η ρύθμιση;

Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΔΕ, οι νέες οφειλές μπορούν να πληρωθούν μέχρι και ένα μήνα αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, μέχρι και 15 ημέρες μετά τη λήξη τους από την 1/7/2016 μέχρι το τέλος του 2017 και εμπρόθεσμα από την 1/1/2018. Ωστόσο το 2017 ο οφειλέτης πρέπει να προσέξει ώστε να μην καθυστερήσει μέσα στο ίδιο εξάμηνο δύο φορές την πληρωμή της οφειλής γιατί θα χάνει τη ρύθμιση.

Ειδικότερα:

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως:

i) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ii) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

iii) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Δεν χάνεται η ρύθμιση αν...

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν χάνεται, εάν:

α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης,

β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτή.