ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα παράταση στους συμψηφισμούς των εισφορών των επαγγελματιών

Νέα παράταση στους συμψηφισμούς των εισφορών των επαγγελματιών

Έως την ερχόμενη Παρασκευή 27 Απριλίου θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τους συμψηφισμούς των εισφορών των μη μισθωτών, μαζί και τις μηνιαίες εισφορές του Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Ενώ τα σχετικά ειδοποιητήρια έπρεπε να είχαν αναρτηθεί από τα μέσα του τρέχοντος μηνός τελικά θα αναρτηθούν
με καθυστέρηση έως δύο εβδομάδων δηλαδή αναμένεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 27 Απριλίου.

Αυτό θα δημιουργήσει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια καταβολής των ποσών με τα οποία θα χρεωθούν οι αυτασφαλισμένοι και κυρίως εκείνοι οι οποίοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και γι αυτό θα πρέπει να καταβάλλουν –εκτός από τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές τους- την πρώτη δόση (από τις συνολικά 5) του χρεωστικού υπολοίπου που θα προκύψει μεταξύ καταβληθεισών (βάσει εισοδήματος 2015) και των καταβλητέων (βάσει εισοδήματος 2016) εισφορών για το 2017.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΦΚΑ, έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου, θα έπρεπε να καταβληθούν τόσο οι τρέχουσες εισφορές του Μαρτίου 2018 (οι οποίες είναι ίδιες με εκείνες του Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2018) όσο και η πρώτη δόση του χρεωστικού υπολοίπου.

Τώρα οι υπόχρεοι θα έχουν μικρό χρονικό περιθώριο για να εξοφλήσουν τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ο ΕΦΚΑ.

Αν ο σχεδιασμός παραμείνει ο ίδιος (σ.σ. ανάρτηση διπλών ειδοποιητηρίων έως 27/4 και εντολή εξόφλησής τους έως 30/4) και δεν ορισθεί διαφορετική ημερομηνία καταβολής των τρεχουσών μηνιαίων εισφορών του 2018 σε σχέση με την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαιωθεί, φυσικά, κάτι τέτοιο, τότε οι εν λόγω αυτασφαλισμένοι θα πιεσθούν πολύ προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στη διπλή αυτή καταβολή (σ.σ. τρέχουσες εισφορές 2018 συν δόση εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου).

Ταυτόχρονα δεν αποκλείεται το ειδοποιητήριο για την εξόφληση της πρώτης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου να μην αναρτηθεί μαζί με τα ειδοποιητήρια των εισφορών του Μαρτίου 2018 .

Αυτό σημαίνει πως τα αναμενόμενα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν μόνο τις εισφορές του Μαρτίου 2018 με προθεσμία εξόφλησης την 30η Απριλίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, η εντολή πληρωμής της πρώτης δόσης εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, είτε θα περιληφθεί σε ειδοποιητήριο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από εκείνο των τρεχουσών εισφορών και θα αναρτηθεί αργότερα, στις αρχές Μαΐου με προθεσμία έως την 31η του ίδιου μήνα, είτε θα περιληφθεί στο επόμενο ειδοποιητήριο (μέσα Μαΐου) που θα αφορά τις τρέχουσες εισφορές του Απριλίου 2018.

Αυτό σημαίνει πως η πρώτη δόση εξόφλησης του υπολοίπου από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017 θα καταβληθεί μαζί με τις εισφορές του Απριλίου του 2018 έως τις 31 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι δήλωσαν χαμηλότερο καθαρό εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ταμεία, θα τους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο μπορούν να αιτηθούν να εισπράξουν ή να συμψηφισθεί με μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

Αν έχουν οι δικαιούχοι πιστωτικού υπολοίπου έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε αυτές θα συμψηφισθούν με αυτό το υπόλοιπο.

Τέλος καμία αναδρομική επιβάρυνση ή επιστροφή δεν θα έχουν όσοι επαγγελματίες και αγρότες δήλωσαν το 2016 το ίδιο ακριβώς καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015.