ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνική επιτυχία στην ΕΕ: Πέρασε η έκθεση Γιαννάκου για τα κόμματα

Ελληνική επιτυχία στην ΕΕ: Πέρασε η έκθεση Γιαννάκου για τα κόμματα

Υιοθετήθηκε χθες από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ στο Στρασβούργο, η έκθεση της Μαριέττας Γιαννάκου για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Αναμένεται ότι στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το 2014 για τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι κανόνες για την ίδρυση και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα βελτιωθούν για να ενδυναμωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά τους αλλά και να ενισχυθεί η προβολή και ο ρόλος τους. Το νέο καθεστώς θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ανταποκριθούν στην αποστολή τους αρτιότερα ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επόμενο έτος.

Η έκθεση Γιαννάκου σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:

• τη διαμόρφωση κοινού νομικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους υπό το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό σημαίνει, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να έχει την έδρα του σε οποιοδήποτε κράτος μέλος επιλέγει και να αναγνωρίζεται σε όλη την επικράτεια της ΕΕ υπό το δίκαιο της Ένωσης ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα

• τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα προκειμένου να αναγνωριστούν ως τέτοια οφείλουν να σέβονται τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΕ

• διαχωρισμό των κριτηρίων εγγραφής και αναγνώρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από τη χρηματοδότησή τους

• έγκριση χρηματοδότησης εφόσον τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

• αύξηση της δημιουργίας ίδιων πόρων, καθώς οι επιτρεπόμενες δωρεές αυξάνονται μέχρι 25.000 ευρώ

• η αυτοχρηματοδότηση των κομμάτων και των ιδρυμάτων αποτελεί ένδειξη ζωτικότητας

• αύξηση των κανόνων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από το ΕΚ

• το ΕΚ θα είναι υπεύθυνο για τη συνεχή παρακολούθηση και την αξιολόγηση της τήρησης των κριτηρίων της ΕΕ από τα πολιτικά κόμματα πριν αποφασισθεί η επιβολή κυρώσεων

• δημιουργία επιτροπής σοφών (ανεξάρτητων προσωπικοτήτων) από τα τρία θεσμικά όργανα (ΕΚ, ΕΕ και Συμβούλιο) που θα γνωμοδοτεί σχετικά με την παραβίαση ή όχι εκ μέρους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων των θεμελιωδών αρχών και αξιών που οφείλουν να τηρούν αδιαλείπτως

• τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να μπορούν να δέχονται ως μέλη απευθείας φυσικά πρόσωπα.

Η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ και αρμόδια εισηγήτρια του ΕΚ κα. Μαριέττα Γιαννάκου, μετά το πέρας των ψηφοφοριών δήλωσε :

"Η νέα νομοθεσία σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα ενισχύει την πραγματική συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα έχουν τώρα ένα κοινό νομικό καθεστώς σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, το οποίο πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει τις καθημερινές δραστηριότητές τους και την ανάδειξη του πραγματικού ρόλου των κομμάτων στην πολιτική ζωή. Επιπλέον, με το κοινό νομικό καθεστώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούνται από την ποικιλία των εθνικών νομικών μορφών και θα διασφαλίζουν το σεβασμό των υψηλών προτύπων της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Για τους πολίτες της ΕΕ, ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, με νομική προσωπικότητα, είναι ένα ισχυρό όργανο εκπροσώπησης των συμφερόντων τους μέσα στην ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην πολιτική ζωή και το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να εκφράσουν τη φωνή τους, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να χαράξουν πολιτική για τις επόμενες γενιές. Αυτή η έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας εντατικής περιόδου σκληρής δουλειάς και διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το νέο πλαίσιο για το νομικό καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών τους ιδρυμάτων. Κάνουμε, επομένως, πράξη όσα ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 10 παρ. 4, ότι δηλαδή "τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης."

Είμαι ικανοποιημένη καθώς όλες οι προτεινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες μου ψηφίστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και το ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ.

Ξεκινάμε άμεσα τον τριμερή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, προκειμένου ο νέος κανονισμός να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως και πριν από τις εκλογές του 2014."

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση Γιαννάκου επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους αποτελεί συνέχεια της έκθεσης πρωτοβουλίας του 2011 της κας. Γιαννάκου για το ίδιο θέμα.

Ροή Ειδήσεων