ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απόφαση Μητσοτάκη οι διαδικασίες τοποθέτησης αθλητών στο Δημόσιο

Με απόφαση Μητσοτάκη οι διαδικασίες τοποθέτησης αθλητών στο Δημόσιο

Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται οι διαδικασίες τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.

Όπως επισημαίνεται στην Υπουργική Απόφαση, «η τοποθέτηση των διακριθέντων αθλητών που έχουν διατεθεί για διορισμό δυνάμει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στους φορείς που αρχικά είχαν διατεθεί για διορισμό με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν και σύμφωνα με τις διατάξεις». Σημειώνεται δε ότι «σε περίπτωση που στους εν λόγω φορείς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του διορισμού των ανωτέρω με βάση τα τυπικά τους προσόντα ή στην περίπτωση που επιθυμούν να διοριστούν σε άλλο νομό από αυτόν που έχουν επιλέξει με την αρχική τους αίτηση λόγω αλλαγής των βιοτικών τους συμφερόντων, η τοποθέτησή τους δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου».

kyriakos222

Προστίθεται δε ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους διατέθηκαν προς διορισμό οι διακριθέντες αθλητές, ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους διοριστέους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν τυχόν αλλαγή των τυπικών προσόντων που κατέχουν, καθώς και την περίπτωση επιθυμίας αλλαγής του νομού στον οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί, λόγω αλλαγής των βιοτικών τους συμφερόντων.

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων. Επίσης, στην Υπουργική Απόφαση, αναφέρεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του διορισμού στον αρχικό φορέα, η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μεριμνά για την εξεύρεση κενών οργανικών θέσεων προς τοποθέτηση των διοριστέων ή για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με σύσταση προσωποπαγών θέσεων προς τοποθέτηση των διοριστέων, σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν διατεθεί για διορισμό ή επιθυμούν να τοποθετηθούν ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: 15.000 απολύσεις μέσα στο 2014–Θέλουμε αποτελεσματικότητα