Σταϊκούρας: Υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις το πλεόνασμα

Σταϊκούρας: Υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις το πλεόνασμα

«Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, επιτυγχάνει σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, αρκετά υψηλότερο από τις αρχικές και τις μεταγενέστερες προβλέψεις, το οποίο οφείλεται στην επίτευξη των στόχων στο σκέλος των εσόδων και στην υπέρβαση αυτών στο σκέλος των δαπανών.

 

Πλεόνασμα βιώσιμο, αφού, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι επιστροφές φόρων, βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, διαμορφώθηκαν, τελικά υψηλότερα από το 2012», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο συνέδριο Global Capital Forum «Greece: A solid investment destination».

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, τη χρονιά που πέρασε, πετύχαμε τη σταθεροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας και των δημόσιων οικονομικών της και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για λήξη της παρατεταμένης ύφεσης κατά το τρέχον έτος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των τεράστιων, των πρωτόγνωρων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κάνοντας εκτενή αναφορά σε επιμέρους θετικές ενδείξεις της ελληνικής οικονομίας.

PLEONASMA

«Η Ελλάδα της βιώσιμης ανάπτυξης, από το 2014, θα στηριχθεί, πέρα και πάνω από "Μνημόνια", σε μια συνολική, συνεκτική, ρεαλιστική στρατηγική, συμβατή με τους στόχους της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και αναφέρθηκε στους ακόλουθους βασικούς άξονες της στρατηγικής που πρέπει να είναι:

- Η ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, επιτυγχάνοντας τη φορολόγησή του. Όσο περισσότερο προσεγγίζεται αυτός ο στόχος, τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων, οι οποίοι όχι μόνο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αλλά έχουν υποστεί και μείωση του εισοδήματός τους, σχολίασε.

- Η διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και πειθαρχίας. Τόνισε ότι η προσήλωση σ' αυτούς τους κανόνες και τις πρακτικές έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα, οδηγώντας σε σημαντική περιστολή των πρωτογενών δαπανών.

- Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους με την επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

- Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

- Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας που αντιμετωπίζει η χώρα. Με τον εξορθολογισμό των μηχανισμών αναδιανομής εισοδήματος και με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.

- Η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αναμένεται να προσελκύσουν τεχνογνωσία από το εξωτερικό και να οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας με μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανάπτυξη, σημείωσε.

PLEON3394824

- Η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

«Η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο χρέος, εδώ και δεκαετίες, είχε πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική. Αλήθεια, επίσης, είναι ότι ο ρυθμός αύξησής του αρχίζει να περιορίζεται, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί. Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους παραμένει ανοικτό. Ρεαλιστικές λύσεις και εφαρμόσιμες τεχνικές υπάρχουν.Πρέπει να υιοθετηθούν, με καθαρό τρόπο, το συντομότερο δυνατό. Το πρόσφατο παρελθόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέδειξε ότι η αναβλητικότητα και η διστακτικότητα δεν ήταν σύμμαχοι των λύσεων», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Αναφερόμενος στην έξοδο της χώρας στις αγορές, ανέφερε ότι «εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά ώστε να είναι εφικτή η επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014».