ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Αθανασίου: Σημαντικές συμφωνίες στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Χ. Αθανασίου: Σημαντικές συμφωνίες στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

«Η Ευρώπη προχωρά μπροστά», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης κα Βίβιαν Ρέντινγκ στο Λουξεμβούργο, μετά το τελευταίο επίσημο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) υπό την Ελληνική Προεδρία, στο οποίο προήδρευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη, καθώς σήμερα προχωρήσαμε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων», προσέθεσε η κα Ρέντινγκ.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης των χωρών της ΕΕ ενέκριναν Κανονισμό που αντικαθιστά την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σε θέματα αφερεγγυότητας. Με τις νέες διατάξεις, οι διασυνοριακές πτωχευτικές διαδικασίες γίνονται ταχύτερες και αποτελεσματικότερες και ανταποκρίνονται στην ανάγκη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν της οικονομικής κρίσης. «Πλέον, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την εκκαθάριση στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων», δήλωσε μετά το Συμβούλιο ο κ. Αθανασίου.

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε και στις εργασίες επί του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι ο Κανονισμός θα ισχύει για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες. «Έχουμε αφιερώσει πολλή προσπάθεια σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί καλή βάση για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν την κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. «Σήμερα θέσαμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δομή και τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής», επεσήμανε ο κ. Αθανασίου.

Τέλος, στις επιτυχίες της Ελληνικής Προεδρίας συγκαταλέγεται και η έγκριση της Οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Με την Οδηγία αυτή διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν τις ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται και ότι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για δίκαιη δίκη.

«Θα ήθελα να τονίσω τη δέσμευση της Ελληνικής Προεδρίας αλλά και τη δική μου προσωπικά να εργαστούμε με προσήλωση για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης», κατέληξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.