Δάνεια και χρέη κομμάτων: Πού πήγαν τα λεφτά που άρπαξαν τα κόμματα;

Newsroom Newsroom

Δάνεια και χρέη κομμάτων: Πού πήγαν τα λεφτά που άρπαξαν τα κόμματα;

Παρά τους δεκάδες ελέγχους για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σε βάθος δεκαετιών, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται με τα εκατοντάδες εκατομμύρια που άρπαξε το παλιό πολιτικό σύστημα τόσο από τις τράπεζες, όσο και από τις κρατικές επιχορηγήσεις - Απόλυτη κάλυψη και από την επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής - Το τελευταίο «ανέκδοτο» είναι ότι έχει συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να ελέγξει τα δάνεια που χορηγήθηκαν στα πολιτικά κόμματα από τις τράπεζες την περίοδο 2000-2011. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΑΝΕΘΕΣΑΝ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΝΔ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ιλαροτραγωδία. Η λέξη αυτή αρκεί για να περιγράψει κανείς τα όσα έγιναν, αλλά και αυτά που δεν γίνονται με τα χρήματα που άρπαξαν τα κόμματα από το αίμα του ελληνικού λαού.

Τα κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος και περισσότερο η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πήραν πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ από τις κρατικές τράπεζες και στη συνέχεια πέρασαν τροπολογία από τη Βουλή για να απαλλαγούν οι εμπλεκόμενοι από τις ποινικές ευθύνες. Σα να μην έφτανε όλο αυτό, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα ακάθεκτοι το βιολί τους.

Μέχρι τώρα δεν έχουν επιστρέψει δεκάρα τσακιστή, ούτε υπήρξαν παραπομπές και έφτασαν στο σημείο να ληστεύουν τα ίδια τα ταμεία τους τα οποία -βέβαια επιχορηγούνται με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.

Εντύπωση προκαλεί και η στάση της αρμόδιας επιτροπής πόθεν εσχες, η οποία ενώ διαπιστώνει όργιο παρανομιών και παρατυπιών στη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης, δεν επιβάλει καμία απολύτως κύρωση, επικαλούμενη λόγους δήθεν προσαρμογής στη νέα κατάσταση.

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων / συνασπισμό κομμάτων παρατηρήθηκε ότι:

«1) Σε πολλά κόμματα και συναοτασμούς κομμάτων οι δαπόνες αυτών δεν διακινήθηκαν στο σύνολο τους, μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που όφειλαν, να τηρούν σε τραπεζικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων από το άρθ. 5 αρ. 1 Ν. 3023/2002.

2) Σε κάποια κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, ποσά της κρατικής χρηματοδότησης; που δόθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς δεν δαπανήθηκαν εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς αυτούς, αλλά για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών των κομμάτων.

3) Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θεώρησε, για τη χρήση του έτους 2015, τα κουπόνια που εξέδωσε για τη χρηματοδότηση του, κατά παρέκκλιση της διατάξεως του αρθ. 7 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου. Ωστόσο, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψη:

α) Το γεγονός, ότιτσ νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης των κόμματων, που προβλεπόταν από τις διατάξεις του Ν. 3023/2002, υπέστη ουσιώδεις και σημαντικές τροποποιήσεις, με τη θέση σε ισχύ του Ν.43θ4/2014, με έναρξη ιοχύος του Νόμου αυτού κατά τη διάταξη του .αρθ. 33, από 01-01-2015, που καθόρισε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο ελέγχου της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων,

β) Το γεγονός, ότι το χρονικό διάστημα προσαρμογής των πολαικών κομμάτων ατις απαιτήσεις του νόμου υπό το πρίσμα των νομοθετικών μεταβολών που επέφερε ο Ν. 4304/2014, ήταν πολύ μικρό, λαμβανομένου υπ' όψη και του ότι το έτος 2015 διενεργήθηκαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, που δυσχέρανε έτι περαιτέρω το έργο της προσαρμογής των πολτπκών κομμάτων στις νέες νομοθετικές ρυθμσεις,

γ) Το γεγονός ότι οι νέες ρυθμίσεις που εισήχθησαν με το Ν. 4304/2014 επέβαλαν στα κόμματα, για πρώτη φορά, τη σύνταξη ισολογισμών, απολογισμών και προϋπολογισμών κατ' έτος, ως και την τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με βιβλία Γ κατήγορος, ήτοι υποχρεώσεις αντίστοιχες με αυτές ανωνύμων εταιρειών, τα δε πολιτικά κόμματα ως έκτης φύσεως τους, ως πολιτικά νομικά πρόσωπα και όχι κερδοσκοπικές εταιρίες, δεν είχαν οργανωμένα λογιστικά τμήματα, ούτε και προηγούμενη εμπειρία στην τήρηση τέτοιων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη συμμόρφωση τους προς τις υποχρεώσεις που έθετε ο νόμος,

δ) Το γεγονός, ότι κστά·τα προηγούμενα έτη, και με βάση σποφόσεις της επιτροπής, είχε δημιουργηθεί μία μακρά χρονικά πρακτική, κατά την οποία η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψη ιστορικοπολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους που προέβαλαν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, αποδεχόταν την παρέκκλιση από συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έθετε ο νόμος προς τα κόμματα αυτά, ιδίως ως προς τον τρόπο θεώρησης κουπονιών...».

Αναγνωρίζουν στα κόμματα αντικειμένικες δυσκολίες!!!

Για τους παραπάνω αστείους λόγους που διαβάσατε και με αυτή την επιχειρηματολογία η επιτροπή θεσμών αναγνώρισε - άκουσον άκουσον - τις αντικειμενικές δυσκολίες των κομμάτων/συνασπισμών οτην ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που έθετε σε αυτά ο νόμος και αποφάσισε τη μη επιβολή για τη χρήση του έτους 2015 διοικητικών κυρώσεων προς τα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, για τη μη συμμόρφωση τους προς τις επιταγές του νόμου, συστήνοντας ωστόσο προς αυτά την αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής τους στις νέες νομοθετικές διατάξεις, κατά τις επόμενες χρήσεις, επισείοντας τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση νέων παρεκκλίσεων, διατάξεις, κατά τις επόμενες χρήσεις, επισείοντας τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση νέων παρεκκλίσεων.

Δηλαδή κυρώσεις θα τους επιβάλλουν αν ξανακάνουν τα ίδια λάθη στο μέλλον!!!

Μιλάμε βεβαίως για πρωτοφανή κοροϊδία και εμπαιγμό για το φτωχό ελληνικό λαό που χάνει τα σπίτια του και τις περιουσίες του για δάνεια λίγων χιλιάδων ευρώ!

Συστήνουν νέα επιτροπή δήθεν εμπειρογνωμόνων με δεξιό καθηγητή Οικονομικών - πρώην υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ

Και τώρα, το κερασάκι στην τούρτα. Όχι μόνο δεν έχουν κάνει τίποτα, αλλά οδηγούν την υπόθεση σε παρωδία...

Ετοιμάζονται να βάλουν ειδικό εμπειρογνώμονα για τα δάνεια των κομμάτων έναν καθηγητή Οικονομικών, πρώην υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ!

Του ανέθεσαν να εξετάσει τα στοιχεία, πολλά εκ των οποίων προέκυψαν από την Εξεταστική Επιτροπή που είχε συσταθεί για το θέμα στη Βουλή, αλλά και από το πόρισμα του εισαγγελέα Γιώργου Καλούδη, το οποίο στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για τις δανειοδοτήσεις των κομμάτων κατά την περίοδο 2000- 2011.

Εν αναμονή λοιπόν της πραγματογνωμοσύνης...

Η Δανάη Μπάρκα έκανε Live για τα συμπτώματα κορονοϊού και εξήγησε γιατί δεν κάνει το τεστ

18:00

ΟΑΕΔ: Ηλεκτρονικά η δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων

17:59

Ο κορονοϊός «χτυπά» και το Χρηματιστήριο: Με μεγάλη πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Wall Street

17:57

Κορονοϊός: Νεκρός πασίγνωστος ηθοποιός

17:55

Κορονοϊός: Ο πρίγκιπας Κάρολος μιλά πρώτη φορά για την περιπέτεια υγείας του (pics)

17:55

Σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού

17:53

Ο πασίγνωστος ηθοποιός βρίζει τον κόσμο για να μείνει σπίτι του!

17:50

Κορονοϊός: Δείτε LIVE την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας από τον Σ. Τσιόδρα και το Ν. Χαρδαλιά

17:50

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας

17:45

Κορονοϊός: Νέα μέτρα περιορισμού για ΙΧ, ταξί και ΜΜΜ - Οι εξαιρέσεις

17:39

Κορονοϊός: Πάσχα... με σούβλισμα στα μπαλκόνια χωρίς φίλους - Ποια είναι τα νέα μέτρα που έρχoνται

17:38

Κορονοϊός: Στο «Ελ. Βενιζέλος» 80 τόνοι υγειονομικού υλικού από την Κίνα

17:38
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
DPG NETWORK
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved