ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Σε κόντρα μεταξύ των λεγόμενων «προεδρικών» και της ομάδας των «53» εξελίχθηκε η ψηφοφορία για την νέα Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

ΨHΦIΣAN: 144

EΓKYPA: 143

EΛABAN:

 • ANAΓNΩΣTOΠOYΛOY ΣIA 58
 • BITΣAΣ ΔHMHTPHΣ 39
 • BOYTΣHΣ NIKOΣ 45
 • ΓEPOBAΣIΛH OΛΓA 50
 • ΔOYPOY PENA 57
 • ΔPAΓAΣAKHΣ ΓIANNHΣ 36
 • ΔPITΣAΣ ΘOΔΩPHΣ 59
 • ΘEOΔΩPAKOΠOYΛOY NATAΣΣA 10
 • KAΛAMAPA EΦH 27
 • KNHTOY KATEPINA 46
 • KOTΣAKAΣ ANTΩNHΣ 62
 • ΛAMΠPOY ΠANOΣ 38
 • MΠAΛAΦAΣ ΓIANNHΣ 45
 • MΠAΛTAΣ APIΣTEIΔHΣ 32
 • ΠAΠΠAΣ NIKOΣ 58
 • ΣBIΓKOY PANIA 51
 • ΣKOPINHΣ NIKOΣ 54
 • TZANAKOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ 33
 • TΣAKAΛΩTOΣ EYKΛEIΔHΣ 47
 • ΦIΛHΣ NIKOΣ 40
 • XPIΣTOΔOYΛOΠOYΛOY TAΣIA 36