«Στηρίζω την κυβέρνηση. Αυτό απαιτεί το συμφέρον της χώρας»

«Στηρίζω την κυβέρνηση. Αυτό απαιτεί το συμφέρον της χώρας»

Ο ανεξάρτητος, πλέον, στο «Έθνος της Κυριακής»

Σχόλιο: Σαν να κάνει χάρη (κι ας μην έγινε υπουργός)