«Αλαμπουρνέζικα κόμματα με ιδιόρρυθμους αρχηγούς δεν είναι θέαμα»

«Αλαμπουρνέζικα κόμματα με ιδιόρρυθμους αρχηγούς δεν είναι θέαμα»

Για τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» στο «Βήμα FM»

Σχόλιο: Και μετά γίναμε μια ωραία ατμόσφαιρα…