ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Το συνέδριο θα απορρίψει απόψεις περί αφοπλισμού του ΚΚΕ»