Δεν ψήφισα κανένα Μνημόνιο

Δεν ψήφισα κανένα Μνημόνιο

Κατά την επίσκεψη του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης

Σχόλιο: Ου γαρ έρχεται μόνον…