Ο δήμος είναι σκοπός δεν είναι μέσον

Ο δήμος είναι σκοπός δεν είναι μέσον

Στο Mega

Σχόλιο: Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες !