Αύριο στην Αθήνα για μια νέα αρχή

Αύριο στην Αθήνα για μια νέα αρχή

Στο Twitter μετά την ανακοίνωσή της υποψηφιότητάς του

Σχόλιο: Ελπίζουμε σε νέα αρχή και για την Αττική