Αφωνία Βενιζέλου για τους ομογενείς της Ουκρανίας

Αφωνία Βενιζέλου για τους ομογενείς της Ουκρανίας

Σε ανακοίνωσή της

Σχόλιο: Εξωτερική πολιτική… αγνοείται!