Συνομιλητές της Χρυσής Αυγής οι ΣΥΡΙΖαίοι

Συνομιλητές της Χρυσής Αυγής οι ΣΥΡΙΖαίοι

Στη Βουλή

Σχόλιο: Προπαγανδιστής της θεωρίας των δύο άκρων…