ΥΓΕΙΑ

Πρεσβυωπία: Αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισής της

Πρεσβυωπία: Αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισής της

Η πρεσβυωπία είναι η συχνότερη διαθλαστική πάθηση και αφορά κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο.

Η πρεσβυωπία είναι μια εξελικτική πάθηση που οφείλεται στη φθορά του κρυσταλλοειδούς, φακού του οφθαλμού, εξαιτίας των μηχανισμών της γήρανσης. H πρεσβυωπία είναι μια κατάσταση που αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους από μια ηλικία και μετά. Τυπικά παρουσιάζεται από την ηλικία των 40 -45 ετών και εκδηλώνεται συνήθως με δυσκολία στο διάβασμα.

H πρεσβυωπία και ο παράγοντας ηλικία

Η πρεσβυωπία είναι η συχνότερη διαθλαστική πάθηση και αφορά κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο. Η πρεσβυωπία έχει ως αποτέλεσμα από κάποια ηλικία και μετά, να δυσκολεύεται η όραση στην κοντινή απόσταση και προοδευτικά να καθίσταται αδύνατη, χωρίς τη βοήθεια γυαλιών ή φακών επαφής. Παρόλο που η πρεσβυωπία συντελείται σε όλο τον ανθρώπινο πληθυσμό δεν αντιλαμβάνονται όλοι τα αποτελέσματά της, δηλαδή την αδυναμία στην κοντινή όραση, σε ίδια ηλικία.

Αυτό, οφείλεται στην κατασκευή του οφθαλμού και το αξονικό του μήκος. Πιο αναλυτικά, εμμέτρωπες θα εμφανίσουν τα αποτελέσματα της πρεσβυωπίας γύρω στα 45. Αντίθετα μύωπες ενδέχεται να μη νιώσουν ποτέ προβλήματα στην κοντινή όραση, υπερμέτρωπες σε ηλικία μικρότερη των 45 και ασθενείς με αστιγματισμό ανάλογα με τη μορφή του πριν, κατά ή μετά την ηλικία των 45.

Oι λόγοι που προκαλούν την πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία είναι αποτέλεσμα φυσιολογικών ηλικιακών αλλοιώσεων των προσαρμοστικών εξαρτημάτων του οφθαλμού. Με το πέρας της ηλικίας ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού γίνεται σκληρότερος και μεγαλύτερος. Επίσης τα επικουρικά μέσα προσαρμογής δηλαδή ο ακτινωτός μυς και τα ινίδια που συγκρατούν τον φακό αρχίζουν και δυσλειτουργούν. Το αποτέλεσμα είναι το μάτι να μην μπορεί να εστιάσει στην κοντινή απόσταση και να γίνεται απαραίτητη η χρήση βοηθητικών μέσων προκειμένου να διαβάσει ή να δει κάποιος κοντά.

Πρεσβυωπία: Μέθοδοι διάγνωσης

Η διάγνωση της πρεσβυωπίας πρέπει να γίνεται πάντοτε από οφθαλμίατρο. Ενώ δίνει συμπτώματα στους περισσότερους ασθενείς οι οποίοι αρχίζουν και δυσκολεύονται στην κοντινή όραση, απαιτείται μία λεπτομερέστατη εξέταση που θα οδηγήσει σε ορθή συνταγογράφηση πρεσβυωπικών γυαλιών οράσεως.

Καταρχήν θα πρέπει να γίνει μέτρηση οπτικής οξύτητας για μακριά, ώστε να διαπιστωθεί αν ο ασθενής είναι εμμέτρωπας ή αμέτρωπας. Στη συνέχεια, προστίθενται αλγεβρικά στους βαθμούς που μετρήθηκαν για τη μακρινή απόσταση οι βαθμοί της πρεσβυωπίας με ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο που σχετίζεται με την ηλικία. Δεν είναι πάντοτε όμως ο αλγόριθμος που θα μας δώσει την ιδανική συνταγογράφηση πρεσβυωπικών γυαλιών, αλλά και οι εξατομικευμένες ανάγκες του εξεταζόμενου και η έκταση των αλλοιώσεων των προσαρμοστικών μέσων του οφθαλμού, που δεν είναι σε όλους ίδιες.

Πρεσβυωπία: Τα είδη αντιμετώπισης της πάθησης και το μόνιμο αποτέλεσμα

Η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται συντηρητικά με γυαλιά οράσεως και πολυεστιακούς φακούς επαφής. Στις μέρες μας ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως που επιτρέπουν στους χρήστες να διατηρούν ένα ζευγάρι γυαλιά για όλες τις αποστάσεις.

Ως προς τη χειρουργική αντιμετώπιση, αυτή μπορεί να γίνει με laser ή με ένθεση ειδικών ενδοφακών με επέμβαση αφαίρεσης του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού.Η αντιμετώπιση με laser περιλαμβάνει:

 • την τεχνική της μονοόρασης (monovision) κατά την οποία δημιουργείται μυωπία στον μη επικρατούντα οφθαλμό οπότε ο ασθενής βλέπει με τον ένα οφθαλμό μακριά και με τον άλλο κοντά.
 • Την τεχνική Presbymax κατά την οποία δημιουργείται στον ένα ή και στους δύο οφθαλμούς ένας πολυεστιακός κερατοειδής με διαφορετικές ζώνες καμπυλότητας κατά τη σμίλευση.

H χειρουργική αντιμετώπιση με ένθεση ενδοφακών περιλαμβάνει επέμβαση φακοθρυψίας κατά την οποία θρυμματίζεται και απορροφάται ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού. Στη συνέχεια τοποθετούνται εντός του οφθαλμού ειδικοί ψευδοφακοί οι οποίοι είναι:

 • Πολυεστιακοί ενδοφακοί οι οποίοι επιτρέπουν την όραση στην μακρινή, μέση και κοντινή απόσταση. Στη σημερινή εποχή έχουν επικρατήσει οι τριεστιακοί ενδοφακοί (trifocal IOLs), οι φακοί που αυξάνουν το βάθος πεδίου (EDOF IOLs) καθώς και τελευταία συνδυασμοί των παραπάνω δύο τεχνολογιών.
 • Προσαρμοστικοί ενδοφακοί που έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν το σχήμα τους προσομοιάζοντας τη συμπεριφορά του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού.
 • Απλοί μονοεστιακοί φακοί οι οποίοι είναι έτσι επιλεγμένοι ως προς τη δύναμή τους ώστε να προσφέρουν μονοόραση (monovision) στον υποβληθέντα σε επέμβαση ασθενή.

Οι επεμβάσεις αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας με ένθεση ενδοφακού απαλλάσσουν τους ασθενείς επιπρόσθετα από υπάρχοντα ή μελλοντικό καταρράκτη. Στην περίπτωση μη ύπαρξης καταρράκτη η τεχνική ονομάζεται αφαίρεση καθαρού φακού (clear lens extraction) ή διαθλαστική αντικατάσταση φακού (refractive lens exchange). Τέλος σημαντικό είναι να τονιστεί ότι τόσο με τις επεμβάσεις laser όσο και με τις επεμβάσεις ένθεσης ενδοφακών εκτός από την πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται και κάθε είδους αμετρωπία του ασθενούς δηλαδή μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός.

Οι τεχνικές που περιεγράφηκαν δηλαδή η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας με laser ή με ένθεση ενδοφακών έχουν μόνιμα αποτελέσματα.

Οι αντενδείξεις

Προκειμένου να υποβληθεί ένας ασθενής σε επέμβαση αντιμετώπισης πρεσβυωπίας με laser ή ένθεση ενδοφακών θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο που θα δείξει αν είναι υποψήφιος για κάποια από τις επεμβάσεις καθώς και για ποια από αυτές είναι κατάλληλος. To ιατρείο μας διαθέτει τον εξοπλισμό προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι εξετάσεις που απαιτούνται έτσι ώστε ο εξεταζόμενος ασθενής να γνωρίζει από το πρώτο του ραντεβού ποια μέθοδος είναι η καλύτερη προκειμένου να διορθώσει την πρεσβυωπία του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εξέταση αμπερομετρίας και τοπογραφίας τεχνολογίας ray tracing με το μηχάνημα I trace που προσφέρεται από το medifeye institute ως μοναδικό ιατρείο στην Aθήνα. Η εξέταση αυτή μπορεί να δείξει εάν ο ασθενής μπορεί να δεχτεί πολυεστιακούς ενδοφακούς.

Αντενδείξεις για διόρθωση πρεσβυωπίας με laser είναι:

 • Πολύ λεπτός κερατοειδής
 • Ανώμαλος αστιγματισμός
 • Ενεργή νόσος του κολλαγόνου
 • Όταν ο ασθενής βρίσκεται σε κύηση ή γαλουχία
 • Σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις π.χ. γλαύκωμα

Αντενδείξεις για διόρθωση πρεσβυωπίας με ένθεση πολυεστιακών τριεστιακών ενδοφακών είναι:

 • Ασθενείς που οδηγούν πολύ τη νύχτα
 • Ύπαρξη σημαντικών εκτροπών υψηλής τάξης
 • Μεγάλη γωνία άλφα (μετριέται μόνο με το I trace)

Στις περιπτώσεις αυτές η πρεσβυωπία μπορεί να διορθωθεί με μονοεστιακούς φακούς ή φακούς που αυξάνουν το βάθος πεδίου. Στην περίπτωση αστιγματισμού χρησιμοποιούνται τορικοί ενδοφακοί που υπάρχουν σε όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Σπύρο Νίκα, MD FEBO – Χειρουργός- Οφθαλμίατρος στο 210 8013793 – 794 ή δείτε την ιστοσελίδα medifeye-institute.gr.