ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων

Στις νέες τιμές που προκύπτουν στις διαγνωστικές εξετάσεις μετά την έκπτωση επί της ασφαλιστικής τιμής, θα υπολογίζεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, εξέδωσε –κατόπιν ερωτημάτων- διευκρινιστικές οδηγίες για τον υπολογισμό της έκπτωσης στις διαγνωστικές εξετάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 2816/Β’/22-12-2015. «Η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην ασφαλιστική τιμή. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων θα υπολογίζεται στις νέες τιμές που προκύπτουν» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την απόφαση, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων του, οι τιμές 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών εξετάσεων, μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 43% και οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%. Οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και του PET scan μειώνονται κατά 18% και 10% αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Σχετικές ειδήσεις