Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Ο Α/ ΓΕΣ στην Ετήσια Σύνοδο FINABEL

Ο Α/ ΓΕΣ στην Ετήσια Σύνοδο FINABEL

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης συμμετείχε από 18 έως 20 Απριλίου 2016,στην ετήσια σύνοδο των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των κρατών – μελών της FINABEL, η οποία έγινε στην Πορτογαλία.

Η FINABEL είναι οργανισμός συνεργασίας των Στρατών Ξηράς 19 Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας, Ελλάδας, Μάλτας, Πορτογαλίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Κύπρου, Ρουμανίας, Τσεχίας, Φινλανδίας, Σουηδίας και Ουγγαρίας).

Αποστολή της FINABEL είναι η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των χερσαίων δυνάμεων των κρατών – μελών της σε όλο το φάσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η FINABEL λειτουργεί ως οργανισμός από το 1953. Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εργασίες της από το 1995 και έγινε επίσημο μέλος της το 1996.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων